Datafeed Management

Datafeed Management

Tegenwoordig duiken er steeds meer marketplaces op zoals Google Shopping, Bol.com, Amazon, Ebay en Marktplaats. Data Feed Management maakt het mogelijk om voor ieder kanaal aan de vereisten te voldoen en het platform jouw product voorrang te geven boven andere producten, volledig automatisch. Onze datafeed specialisten optimaliseren de link naar het platform voor optimaal resultaat!

 

Samen met Channable, bouwen een datafeed systeem op zodat in ieder kanaal je de hoogste kans hebt om zo hoog mogelijk in de SEO te komen. Hierop analyseren we ook de data en kunnen we de feed blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door:

Of het nu gaat om een eenvoudige webshop, een volledige trechterpagina of iets complexer; wij weten hoe wij uw AOV (gemiddelde orderwaarde) en CV (conversiepercentage) kunnen verhogen. Met bewezen trechters, upselling-strategieën en het vereenvoudigen van het afrekenproces weten wij als geen ander hoe we dit kunnen doen. Dit doen wij onder meer door:

prestatie

Onze cijfers voor 2021

Elke dag nemen onze prestaties met een opmerkelijke snelheid toe.

0
Conversions boosted
0
Items processed
0 +
Feeds set up

Laten we aan de slag gaan!

Hoe gaan we te werk?

Bekijk hier onze werkwijze:

step 01

We stellen doelen en een marketingplan

step 01

We beginnen met A/B-testen en het opwarmen van de pixel

step 02

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

step 04

Wij analyseren de data en schalen uw bedrijf naar een hoger niveau

step 05

We blijven optimaliseren, analyseren en schalen met gerichte rapportage

step 06

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

onze online marketingcases

Zien is geloven? Inspireer en informeer uzelf met onze online Marketing Cases of bekijk er hieronder enkele.

De cyclus van conversie-optimalisatie

Test Fase

We start from different marketing angles and test with the lowest possible budget! We collect data in the most efficient way possible.

optimization phase

After we have found your ideal customers, we optimize all factors so that we achieve your goals with razor-sharp targeting and winning creatives.

scale phase

Using multiple models based on econometrics, we scale your campaigns to the ceiling while keeping the return on ad spend as high as possible!

targeted reports

We ensure that you have full insight into the results achieved through clear reports.

Datafeed

Met een goede datafeed is vrijwel alles mogelijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten met een lagere marge uitsluiten van de productfeed, automatische CPC-biedingen toepassen op basis van beschikbare voorraad of focussen op goed presterende producten. Via feedmanager Channable bereiken we ruim 1.000 vergelijkingswebsites, affiliate netwerken en marktplaatsen. Of het doel nu meer kliks, meer leads of meer websitebezoekers is: Young Metrics zorgt voor een succesvolle datafeed.

Young Metrics helpt u een relatie op te bouwen met uw doelgroep. De eerste indruk is cruciaal voor een gezonde relatie en dit geldt nog meer voor marktplaatsen. Je wilt daarom rekenen op het juiste management en advertenties die scoren. Marktplaatsen advertenties die ervoor zorgen dat jouw doelgroep bereikt wordt. Daag ons vandaag nog uit!

services

contact vincent

zonnevylle voor de mogelijkheden

Wij tillen uw bedrijf naar een hoger niveau

Onze klanten

Datafeed Management

Datafeed Management

Nowadays, more and more marketplaces are popping up, such as Google Shopping, Bol.com, Amazon, Ebay and Marktplaats. Data Feed Management makes it possible to meet the requirements for each channel and allow the platform to prioritize your product over other products, completely automatically. Our data feed specialists optimize the link to the platform for optimal results!

Together with Channable, we build a data feed system so that you have the highest chance of achieving the highest possible SEO rankings in every channel. We also analyze the data and can continue to improve the feed. We do this, among other things, by:

Whether it is a simple webshop, a full funnel page or something more complex; we know how to increase your AOV (average order value) and CV (conversion rate). With proven funnels, upselling strategies and simplifying the checkout process, we know how to do this better than anyone. We do this, among other things, by:

achievement

Our numbers for 2021

Everyday our achievement is increasing with a remarkable speed.
0
Conversions boosted
0
Items processed
0 +
Feeds set up

Let's get started!

How do we proceed?

View our working method here:

step 01

We set goals and a marketing plan

step 01

We start with A/B testing and warming up the pixel

step 02

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

step 04

We analyze the data and scale your business to a higher level

step 05

We continue to optimize, analyze and scale with targeted reporting

step 06

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

our online marketing cases

Seeing is believing? Inspire and inform yourself with our Online Marketing Cases or view some below.

The cycle of conversion optimization

Test Fase

We start from different marketing angles and test with the lowest possible budget! We collect data in the most efficient way possible.

optimization phase

After we have found your ideal customers, we optimize all factors so that we achieve your goals with razor-sharp targeting and winning creatives.

scale phase

Using multiple models based on econometrics, we scale your campaigns to the ceiling while keeping the return on ad spend as high as possible!

targeted reports

We ensure that you have full insight into the results achieved through clear reports.

Datafeed

With a good data feed, almost anything is possible. For example, we can exclude products with a lower margin from the product feed, apply automatic CPC bidding based on available stock or focus on well-performing products. Through feed manager Channable we reach more than 1,000 comparison websites, affiliate networks and marketplaces. Whether the goal is more clicks, more leads or more website visitors: Young Metrics ensures a successful data feed.

Young Metrics helps you build a relationship with your target group. The first impression is crucial for a healthy relationship and this applies even more to marketplaces. You therefore want to count on the right management and advertisements that score. Marketplaces advertisements that ensure that your target group is reached. Challenge us today!

services

contact vincent

zonnevyllee for the possibilities

We take your company to the next level

Our customers